CIM-H52R PDF Datasheet,microSD card connectors

CIM-H52R PDF DATASHEET

Tùng điện tử : CIM-H52R

Nhà xuất bản : MITSUMI[Mitsumi Electronics, Corp.]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : microSD card connectors

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : CIM-H52R PDF

CIM-H52R đang: