Linh kiện điện tử mục của SP5T t���c

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CXG1092L�� vi s��ng RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
CXG1092NL�� vi s��ng RFSP5T Triple-Band Antenna Switch
MASWSS0049L�� vi s��ng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLS0L�� vi s��ng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT1L�� vi s��ng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
MASWSS0049-XFLT3L�� vi s��ng RFDual-Mode WCDMA Dual Band GSM/DCS SP5T Switch
CXG1122ENL�� vi s��ng RFSP5T Triple-Band/GPRS Antenna Switch
CXG1195XRL�� vi s��ng RFHigh Power SP5T Antenna Switch MMIC forGSM/UMTS Dual Mode
SW-444TRL�� vi s��ng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
SW-444SMBL�� vi s��ng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
MA4AGSW5L�� vi s��ng RFAlGaAs SP5T Reflective Diode Switch
AS195-306L�� vi s��ng RFPHEMT GaAs High Power SP5T Switch 0.1-2
AS195-306LFL�� vi s��ng RFPHEMT GaAs High-Power SP5T Switch 0.1-2
100C0614L�� vi s��ng RFSP5T Relay
100C0614-12L�� vi s��ng RFSP5T Relay
100C0614-18L�� vi s��ng RFSP5T Relay
100C0614-26L�� vi s��ng RFSP5T Relay
SW-444TR-3000L�� vi s��ng RFControl Triple-Band GSM/DCS/PCS SP5T Switch
CSW52216L�� vi s��ng RFSwitch SP5T
CSWM9096L�� vi s��ng RFSwitch SP5T
DS0345L�� vi s��ng RFDIODE SP5T
DS0705L�� vi s��ng RFGaAs SP5T
DSW52179L�� vi s��ng RFSwitch SP5T
DSW56178L�� vi s��ng RFSwitch SP5T
MA4SW510L�� vi s��ng RFSP5T Diode Reflective Switch
MA4SW510B-1L�� vi s��ng RFSP5T Diode Switch with Integrated Bias Network
MASWML026L�� vi s��ng RFSP5T Reflective Miniature Switch with Compatible Driver, 18.0
MASWML027L�� vi s��ng RFSP5T Reflective Switch with SP5T Reflective Switch with
100C0614-6L�� vi s��ng RFSP5T Relay
100C1285L�� vi s��ng RFDiode SP5T