Linh kiện điện tử mục của MOSFET Drivers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SI9948AEYQu���n l�� n��ng l�����ngDual P-Channel 60-V 175C MOSFET
IRF7807D1Qu���n l�� n��ng l�����ngMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2Qu���n l�� n��ng l�����ngMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VQu���n l�� n��ng l�����ngChannel Application Specific MOSFET
IRF7807VD1Qu���n l�� n��ng l�����ngFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2Qu���n l�� n��ng l�����ngFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
SI4835DYQu���n l�� n��ng l�����ngP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
UCC27321Qu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Qu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PQu���n l�� n��ng l�����ngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Qu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Qu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Qu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PQu���n l�� n��ng l�����ngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
STB75NF75Qu���n l�� n��ng l�����ngN-CHANNEL 0.0095 TO-220/TO-220FP/DPAK STripFET POWER MOSFET
STB75NF75LQu���n l�� n��ng l�����ngN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB75NF75L-1Qu���n l�� n��ng l�����ngN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET