A814AY-270M PDF DATASHEET

Tùng điện tử : A814AY-270M

Nhà xuất bản : TOKO[TOKO,

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Fixed Inductors Surface Mounting

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : A814AY-270M PDF

A814AY-270M đang: