CD4042MJ PDF DATASHEET

Tùng điện tử : CD4042MJ

Nhà xuất bản :

Bao bì :

Pins :

Mô tả : 1-Bit D-Type Latch

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

CD4042MJ đang: