DFLZ24 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : DFLZ24

Nhà xuất bản : Diodes Incorporated

Bao bì :

Pins :

Mô tả : 1.0W SURFACE MOUNT POWER ZENER DIODE

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

DFLZ24 đang: