DG9232DY PDF DATASHEET

Tùng điện tử : DG9232DY

Nhà xuất bản : VISAY[Vishay Siliconix]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Low-Voltage Dual SPST Analog Switch

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : DG9232DY PDF

DG9232DY đang: