IDT7188L30C PDF DATASHEET

Tùng điện tử : IDT7188L30C

Nhà xuất bản :

Bao bì :

Pins :

Mô tả : x4 SRAM

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

IDT7188L30C đang: