LFXP217E7IF672C PDF DATASHEET

Tùng điện tử : LFXP217E7IF672C

Nhà xuất bản : Lattice Semiconductor

Bao bì :

Pins :

Mô tả : LatticeXP2 Family Data Sheet

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

LFXP217E7IF672C đang: