MAL202117102E3 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MAL202117102E3

Nhà xuất bản : Vishay

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Aluminum Capacitors Axial Standard Miniature

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MAL202117102E3 PDF

MAL202117102E3 đang: