MAX232 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MAX232

Nhà xuất bản : Texas Instruments

Bao bì :

Pins :

Mô tả : DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MAX232 PDF

MAX232 đang: