MAX2325 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MAX2325

Nhà xuất bản : Maxim Integrated Products

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MAX2325 PDF

MAX2325 đang: