MTZJ16B PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MTZJ16B

Nhà xuất bản : LRC[Leshan Radio Company]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : MTZJ SERIES ZENER DIODES

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MTZJ16B PDF

MTZJ16B đang: