NC7SZ08P5NL PDF DATASHEET

Tùng điện tử : NC7SZ08P5NL

Nhà xuất bản : FAIRCHILD[Fairchild Semiconductor]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : TinyLogic 2-Input Gate

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : NC7SZ08P5NL PDF

NC7SZ08P5NL đang: