PSD4135F2V-B-70J PDF DATASHEET

Tùng điện tử : PSD4135F2V-B-70J

Nhà xuất bản : STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Flash In-System-Programmable Peripherals 16-Bit MCUs

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : PSD4135F2V-B-70J PDF

PSD4135F2V-B-70J đang: