XC6123A637EL PDF DATASHEET

Tùng điện tử : XC6123A637EL

Nhà xuất bản : Torex Semiconductor

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Voltage Detector with Watchdog Function and ON/OFF Control (VDF=1.6V~5.0V)

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

XC6123A637EL đang: