XC6416BH31MR PDF DATASHEET

Tùng điện tử : XC6416BH31MR

Nhà xuất bản : Torex Semiconductor

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Dual Voltage Regulator with ??GreenOperation??

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : XC6416BH31MR PDF

XC6416BH31MR đang: