XC9237B0BDML PDF DATASHEET

Tùng điện tử : XC9237B0BDML

Nhà xuất bản : Torex Semiconductor

Bao bì :

Pins :

Mô tả : 600mA Driver Built-In, Synchronous Step-Down DC/DC Converters

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : XC9237B0BDML PDF

XC9237B0BDML đang: