Linh kiện điện tử mục của Âm thanh Máy phát điện

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2SB1037Đa phương tiệnColor Vertical Output, Sound Output Applications
AN5265Đa phương tiệnSound Output Circuit
BH3856Đa phương tiện2-wire serial sound control
BH3856FSĐa phương tiện2-wire serial sound control
BH3856SĐa phương tiện2-wire serial sound control
BD3882FVĐa phương tiệnSound processor radio cassette recorder mini component stereo
CXA1518QĐa phương tiệnEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1518SĐa phương tiệnEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2013Đa phương tiệnEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2013MĐa phương tiệnEIAJ Sound Multiplexing Decoder
LM4546Đa phương tiệnCodec with Sample Rate Conversion National Sound
LM4546VHĐa phương tiệnCodec with Sample Rate Conversion National Sound
M61504Đa phương tiệnDIGITAL SOUND CONTROLLER WITH SURROUND
M61504FPĐa phương tiệnDIGITAL SOUND CONTROLLER WITH SURROUND
SAA7282Đa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD2
SAA7282GPĐa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD2
SAA7282ZPĐa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD2
SAA7283Đa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD3
SAA7283GPĐa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD3
SAA7283ZPĐa phương tiệnTerrestrial Digital Sound Decoder TDSD3
SAA7284Đa phương tiệnTerrestrial digital sound decoder conventional intercarrier PLL-IF systems
SAA7284GPĐa phương tiệnTerrestrial digital sound decoder conventional intercarrier PLL-IF systems
SAA7284ZPĐa phương tiệnTerrestrial digital sound decoder conventional intercarrier PLL-IF systems
TDA9840Đa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification I2C-bus control
TDA9840TĐa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification I2C-bus control
TDA9845Đa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification
TDA9845TĐa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification
TDA9847Đa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification
TDA9847TĐa phương tiệnstereo/dual sound processor with digital identification
TDA7464Đa phương tiệnDIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SURROUND SOUND VOICE CANCELLER