Linh kiện điện tử mục của Bộ điều biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS1204Đa phương tiệnFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBRĐa phương tiệnFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1204IRHBTĐa phương tiệnFOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
UC3525Đa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC3525AĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC3525BĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
Q62702-F1124Đa phương tiệnSilicon Transistor amplifiers TV-sat tuners modulators)
SG3525AĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
SG3525AJĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
SG3525APĐa phương tiệnREGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
UC494Đa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494AĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494ACĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC494AJ883BĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495Đa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC495AĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524Đa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1524AĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC1525Đa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC1525AĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC1525BĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC1527AĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC1527BĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
AD7724Đa phương tiệnDual CMOS Modulators
AD7724ASTĐa phương tiệnDual CMOS Modulators
UC2524Đa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2524AĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC2525AĐa phương tiệnRegulating Pulse Width Modulators
UC3524Đa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators
UC3524AĐa phương tiệnAdvanced Regulating Pulse Width Modulators