Linh kiện điện tử mục của Bộ điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
UC3842ADĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BDĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BD1Đa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BNĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVDĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVD1Đa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVNĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844Đa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844BĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844DĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ADĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ANĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BDĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BD1Đa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVDĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVD1Đa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVNĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845DĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845NĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
MC33066DWĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MC33066PĐa phương tiệnHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MAX5019Đa phương tiệnCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5019-MAX5020Đa phương tiệnCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5020Đa phương tiệnCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5021Đa phương tiệnCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EPAĐa phương tiệnCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUAĐa phương tiệnCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUTĐa phương tiệnCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5022Đa phương tiệnCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies