Linh kiện điện tử mục của Bộ vi xử lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6414Đa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TĐa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Đa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TĐa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Đa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TĐa phương tiệnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
PCF5081Đa phương tiệnbaseband processors digital mobile cellular radio
PCF5082Đa phương tiệnbaseband processors digital mobile cellular radio
Z89371Đa phương tiện16-Bit Digital Signal Processors
Z8937116FSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116PSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116VSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z86C03Đa phương tiệnCMOS 8-BIT CONSUMER CONTROLLER PROCESSORS
IDT71216Đa phương tiệnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFĐa phương tiệnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFĐa phương tiệnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFĐa phương tiệnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFĐa phương tiệnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
Z89321Đa phương tiện16-Bit Digital Signal Processors
Z8932120FSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120PSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120VSCĐa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z89373Đa phương tiện16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
N80C186EA20Đa phương tiện16-BIT HIGH-INTEGRATION EMBEDDED PROCESSORS
NS32FX161-15Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX161-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-25Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-15Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors