Linh kiện điện tử mục của Demodulators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TDA9817Đa phương tiệnSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
TDA9818Đa phương tiệnSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
MAX2306Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306EGIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306-MAX2309Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2308EGIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309EGIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310EEIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310-MAX2316Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2312EEIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314Đa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314EEIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2316EEIĐa phương tiệnCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
TDA9885Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9885TSV3Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886HNV4Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TV4Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TSV4Đa phương tiệnI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
ZL10321Đa phương tiệnDVB-T "PVR-on-a-Chip" Digital Television System-On-a-Chip Processor with Dual Integrated COFDM Demodulators
MC1496Đa phương tiệnBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496BPĐa phương tiệnBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496DĐa phương tiệnBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496PĐa phương tiệnBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
LC7073MĐa phương tiệnError Detection Correction LSIs Demodulators
STV0360-EVĐa phương tiệnCOFDM demodulators terrestrial set-top
TDA3857Đa phương tiệnQuasi-split sound processor with demodulators
TDA3867Đa phương tiệnQuasi-split sound processor with demodulators