Linh kiện điện tử mục của Front-End

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD73422Đa phương tiệnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-40Đa phương tiệnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-80Đa phương tiệnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73460Đa phương tiệnSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-40Đa phương tiệnSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-80Đa phương tiệnSix-Input Channel Analog Front
AD7346BĐa phương tiệnPair/1 Pair ETSI Compatible HDSL Analog Front
EVAL-AD73422EBĐa phương tiệnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD74322Đa phương tiệnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARĐa phương tiệnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARUĐa phương tiệnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARĐa phương tiệnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARUĐa phương tiệnCost, Power Stereo Audio Analog Front
LA1175Đa phương tiệnFront Radio, Home Stereo Applications
LA1175MĐa phương tiệnFront Radio, Home Stereo Applications
NJM2236Đa phương tiệnFRONT-END
NJM2236AĐa phương tiệnFRONT-END
NJM2236ADĐa phương tiệnFRONT-END
NJM2236ALĐa phương tiệnFRONT-END
NJM2236AMĐa phương tiệnFRONT-END
NJM2236DĐa phương tiệnFRONT-END
NJM2236MĐa phương tiệnFRONT-END
NS32FX210Đa phương tiệnFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210JĐa phương tiệnFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210VĐa phương tiệnFacsimile/Data Modem Analog Front
SAA7110Đa phương tiệnChip Front-end OCF1
SAA7110AĐa phương tiệnChip Front-end OCF1
ST70136Đa phương tiệnADSL ANALOG FRONT
ST70136BĐa phương tiệnADSL ANALOG FRONT
ST70136GĐa phương tiệnADSL ANALOG FRONT