Linh kiện điện tử mục của Ghi âm

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM6595Đa phương tiện1-Mbit Serial Voice
MSM6595AĐa phương tiện1-Mbit Serial Voice
MSM6595A-XXĐa phương tiện1-Mbit Serial Voice
MSM6596AĐa phương tiện2-Mbit Serial Voice
MSM6596A-XXĐa phương tiện2-Mbit Serial Voice
MSM6597AĐa phương tiện3-Mbit Serial Voice
MSM6597A-XXĐa phương tiện3-Mbit Serial Voice
MT8840Đa phương tiệnISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1Đa phương tiệnISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEĐa phương tiệnISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASĐa phương tiệnISO2-CMOS Data Over Voice Modem
I5216Đa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XĐa phương tiệnMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
TLC32045CĐa phương tiệnVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CFNĐa phương tiệnVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CNĐa phương tiệnVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045IĐa phương tiệnVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045INĐa phương tiệnVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
IS22C022Đa phương tiệnVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022PĐa phương tiệnVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022XĐa phương tiệnVERSATILE INSTANT VOICE
Z89176Đa phương tiệnVoice Processing Controllers
MC34118Đa phương tiệnVOICE SWITCHED SPEAKERPHONE CIRCUIT