Linh kiện điện tử mục của Giao diện

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM75Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Đa phương tiệnDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
MAX1090Đa phương tiện400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090ACEIĐa phương tiện400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090AEEIĐa phương tiện400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX500Đa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACPEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACWEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEJEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEPEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEWEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMJEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMLPĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCPEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCWEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEJEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEPEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEWEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMJEĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMLPĐa phương tiệnCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
ADS5270Đa phương tiện8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPĐa phương tiện8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPTĐa phương tiện8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface