Linh kiện điện tử mục của Hình ảnh

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
NS32FX161-15Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX161-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX16-15Đa phương tiệnImaging/Signal Processor
NS32FX16-20Đa phương tiệnImaging/Signal Processor
NS32FX16-25Đa phương tiệnImaging/Signal Processor
NS32FX164-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-25Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-15Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-25Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
WM8144Đa phương tiệnIntegrated 10-bit Data Acquisition system Imaging Applications
WM8144-10Đa phương tiệnIntegrated 10-bit Data Acquisition system Imaging Applications
WM8144-10CFTVĐa phương tiệnIntegrated 10-bit Data Acquisition system Imaging Applications
WM8144-12Đa phương tiệnIntegrated 12-bit Data Acquisition System Imaging Applications
WM8144-12CFTVĐa phương tiệnIntegrated 12-bit Data Acquisition System Imaging Applications
NS32FV16-20Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FV16-25Đa phương tiệnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
LC9945Đa phương tiệnInch Optical Size CCIR Black-and-White Solid-State Imaging Device
LC9946Đa phương tiệnInch Optical Size Black-and-White Solid-State Imaging Device
LC9947GĐa phương tiệnInch Optical Size Black-and-White Solid-State Imaging Device
AT76C120Đa phương tiệnHigh- Performance Digital Imaging Video Processor
STV0974Đa phương tiệnMobile Imaging
STV0974EĐa phương tiệnMobile Imaging
STV0974ETRĐa phương tiệnMobile Imaging
STV0974TRĐa phương tiệnMobile Imaging
MC33794Đa phương tiệnElectric Field Imaging Device
MC33794DHĐa phương tiệnElectric Field Imaging Device
MC33794DHR2Đa phương tiệnElectric Field Imaging Device
MC33794DWBĐa phương tiệnElectric Field Imaging Device
MC33794DWBR2Đa phương tiệnElectric Field Imaging Device