Linh kiện điện tử mục của PM nhận

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232Đa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NĐa phương tiệnDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
ICL232CBEĐa phương tiệnPowered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver
ICL3310Đa phương tiện 5.5V, Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
ICL3310CBĐa phương tiện 5.5V, Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
ICL3310CB-TĐa phương tiện 5.5V, Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
ICL3310IBĐa phương tiện 5.5V, Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
ICL3310IB-TĐa phương tiện 5.5V, Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitter/Receiver
DS26C32AĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32AME883Đa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32AMW883Đa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATMĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATNĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
TLP2200Đa phương tiệnisolated buss driver high speed line receiver
TLP2631Đa phương tiệnISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
TLP512Đa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Inverter
TLP558Đa phương tiệnIsolated Driver High Speed Line Receiver Microprocessor System Interfaces Gate Driver Transistor Inverter
TLP559Đa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP559IGMĐa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP759Đa phương tiệnTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
TLP759IGMĐa phương tiệnTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
SP8050AĐa phương tiệnChannel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
AM7968Đa phương tiệnTAXIchip Integrated Circuits(Transparent Asynchronous Xmitter-Receiver Interface)