Linh kiện điện tử mục của Power Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8ZĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPĐa phương tiệnZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANĐa phương tiệnHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANĐa phương tiệnHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANĐa phương tiệnHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANĐa phương tiệnHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Đa phương tiện4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TĐa phương tiện4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TĐa phương tiện4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TĐa phương tiện4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Đa phương tiệnAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SĐa phương tiệnAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HĐa phương tiệnAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JĐa phương tiệnSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NĐa phương tiệnSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Đa phương tiệnDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Đa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759Đa phương tiệnPower Operational Amplifiers
LM759CHĐa phương tiệnPower Operational Amplifiers
LM759CPĐa phương tiệnPower Operational Amplifiers
LM759H883Đa phương tiệnPower Operational Amplifiers