Linh kiện điện tử mục của Stereo giải mã

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CS4334Đa phương tiện8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
CS4334-BSĐa phương tiện8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
CS4334-KSĐa phương tiện8-Pin, 24-Bit, Stereo Converter
LM4835Đa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
CS4330Đa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
CS4330-BSĐa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
CS4330-KSĐa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
LMC1982Đa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1982CINĐa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1982CIVĐa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Selectable Stereo Inputs
LMC1983Đa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1983CINĐa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1983CIVĐa phương tiệnDigitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Three Selectable Stereo Inputs
LMC1992Đa phương tiệnLMC1992 Digitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Four-Channel Input-Selector
LMC1992CCNĐa phương tiệnLMC1992 Digitally-Controlled Stereo Tone Volume Circuit with Four-Channel Input-Selector
MC145073DWĐa phương tiệnDual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta
MC145074DĐa phương tiệnStereo Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
MC145076DĐa phương tiệnMC145076 Stereo Audio Smoothing Filter
UDA1360TSĐa phương tiệnLow-voltage low-power stereo audio
LA4800Đa phương tiệnStereo Headphone Power Amplifier
LA4800VĐa phương tiệnStereo Headphone Power Amplifier
AD1845Đa phương tiệnParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JPĐa phương tiệnParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JP-REELĐa phương tiệnParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1845JSTĐa phương tiệnParallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1846Đa phương tiệnCost Parallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1846JPĐa phương tiệnCost Parallel-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec
AD1847Đa phương tiệnSerial-Port 16-Bit SoundPort Stereo Codec