Linh kiện điện tử mục của Surround giải mã

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LA2615Đa phương tiệnAnalog Surround Featuring AViSSTM Surround Algorithm
LA2615MĐa phương tiệnAnalog Surround Featuring AViSSTM Surround Algorithm
M61504Đa phương tiệnDIGITAL SOUND CONTROLLER WITH SURROUND
M61504FPĐa phương tiệnDIGITAL SOUND CONTROLLER WITH SURROUND
M61519FPĐa phương tiệnAUDIO SIGNAL PROCESSOR WITH SURROUND
MM1454Đa phương tiệnSurround Processor
TDA7464Đa phương tiệnDIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SURROUND SOUND VOICE CANCELLER
TDA7465Đa phương tiệnDIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SURROUND SOUND VOICE CANCELLER
TDA7466Đa phương tiệnDIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SURROUND SOUND VOICE CANCELLER
TDA7468DĐa phương tiệnBANDS DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH BASS SURROUND
TDA7468D13TRĐa phương tiệnBANDS DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH BASS SURROUND
CXA1673Đa phương tiệnCHANNEL SURROUND
CXA1673MĐa phương tiệnCHANNEL SURROUND
CXA1673PĐa phương tiệnCHANNEL SURROUND
WM9704QĐa phương tiện4-Channel Surround Sound Codec
NJW1102AĐa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1102AF1Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1103Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1103FC3Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1104Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1104FC2Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1104FC2-80Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1106Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1106FC2Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1106FC2-80Đa phương tiệnDOLBY LOGIC SURROUND DECODER
NJW1107FC3Đa phương tiệnDolby Logic Surround Decoder with Discrete 5.1ch Input
TA8776Đa phương tiệnSURROUND PROCESSOR
TA8776NĐa phương tiệnSURROUND PROCESSOR
SSM-2125Đa phương tiệnDolby Pro-Logic Surround Matrix Decoder
SSM-2126Đa phương tiệnDolby Pro-Logic Surround Matrix Decoder