Linh kiện điện tử mục của Tiền khuếch đại

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX4468ESAĐa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4060Đa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4060ETAĐa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4060EUAĐa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4061ETAĐa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4061EUAĐa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX4062EUBĐa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
MAX3266Đa phương tiện1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266CSAĐa phương tiện1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266-MAX3267Đa phương tiện1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3267CSAĐa phương tiện1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
TA7795Đa phương tiệnDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
TA7795FĐa phương tiệnDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
TA7795FNĐa phương tiệnDUAL PREAMPLIFIERS AUTO-REVERSE SYSTEM (1.5V
MAX4469EKA-TĐa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4469ESAĐa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
LM321HĐa phương tiệnLM221/LM321 Precision Preamplifiers
LM221Đa phương tiệnLM221/LM321 Precision Preamplifiers
LM221HĐa phương tiệnLM221/LM321 Precision Preamplifiers
TA7709FĐa phương tiệnDUAL PREAMPLIFIERS
MAX4467EKA-TĐa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4467ESAĐa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
MAX4467Đa phương tiệnLow-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
L6326Đa phương tiệnCHANNEL VOLTAGE SENSE AMR/GMR PREAMPLIFIERS
LM121AH883Đa phương tiệnLM221/LM321 Precision Preamplifiers
SL1431Đa phương tiện(SL1431 SL1432) Preamplifiers
MAX326600Đa phương tiện1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX406005Đa phương tiệnDifferential Microphone Preamplifiers with Internal Bias Complete Shutdown
TA7709PĐa phương tiệnDUAL PREAMPLIFIERS
MAX4465EUK-TĐa phương tiệnLow-Cost Micropower SC70/SOT23-8 Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown