Linh kiện điện tử mục của Video

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M52732SPĐa phương tiện3-CHANNEL VIDEO AMPLIFICATION
Q67106-H5157Đa phương tiệnExpanded Decoder Program Delivery Control Video Program System EPDC Decoder
LMH6572Đa phương tiệnTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6572MQĐa phương tiệnTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6572MQXĐa phương tiệnTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6574Đa phương tiệnHigh Speed Video Multiplexer
LMH6574MAĐa phương tiệnHigh Speed Video Multiplexer
LMH6574MAXĐa phương tiệnHigh Speed Video Multiplexer
CXD2131QĐa phương tiệnVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
ADV7129Đa phương tiện192-Bit, True-Color Video with Onboard
ADV7129KSĐa phương tiện192-Bit, True-Color Video with Onboard
SAA7129Đa phương tiệnDigital video encoder
SAA7129AHĐa phương tiệnDigital video encoder
SAA7129HĐa phương tiệnDigital video encoder
MAX456CPLĐa phương tiệnVideo Crosspoint Switch
M52045FPĐa phương tiệnVIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR
MM1053Đa phương tiện4-Input Video Switch clamp) Monolithic
NJM1372Đa phương tiệnVIDEO MODULATOR
NJM1372AĐa phương tiệnVIDEO MODULATOR
NJM1372ADĐa phương tiệnVIDEO MODULATOR
NJM592Đa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592DĐa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592D8Đa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592MĐa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592M8Đa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592VĐa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
NJM592V8Đa phương tiệnVIDEO AMPLIFIER
2SK443Đa phương tiệnVideo Camera First-Stage Applications
2SK444Đa phương tiệnVideo Camera Applications
2SK445Đa phương tiệnVideo Camera Stage Applications