Linh kiện điện tử mục của Async DRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AP2423Bộ nhớSerial Interface Async. Baudrate Calculation with Fractional Divider
CS19208CBIBộ nhớOC-192/48/12/3 DW/FEC/PM ASYNC Mapper Device
CS4815Bộ nhớOC-48/12/3 DW/FEC/PM ASYNC Mapper Device with Strong
PIC9310Bộ nhớAsync Boost with 600KHz switching
7838SO16E-TBộ nhớASYNC-SYNC CONVERTER
7838SO16CBộ nhớASYNC-SYNC CONVERTER
7838PD16CBộ nhớASYNC-SYNC CONVERTER
MT28F322D18FHBộ nhớ2 Meg x 16 Async/Page/Burst Flash Memory(32Mb寮傛?/椤?鑴夊啿闂??熷瓨鍌ㄥ櫒)
STC9630C0ABộ nhớASYNC-SYNC CONVERTER
MT28F322D18FH-805TBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F642D18FN-704TETBộ nhớ2Meg x 16; 40MHz async/page/burst flash memory
MT28F322D20FH-804BBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F642D18FN-804TETBộ nhớ2Meg x 16; 40MHz async/page/burst flash memory
MT28F642D18FN-705TETBộ nhớ2Meg x 16; 50MHz async/page/burst flash memory
MT28F322D18FH-804TBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F322D20FH-704TBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F322P3FJ-70TETBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F642D18FN-704BETBộ nhớ2Meg x 16; 40MHz async/page/burst flash memory
MT28F642D20FN-705TETBộ nhớ2Meg x 16; 50MHz async/page/burst flash memory
MT28F642D20FN-804BETBộ nhớ2Meg x 16; 40MHz async/page/burst flash memory
MT28F322D18FH-805BBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F322D18FH-705TBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
TLV5613CDWBộ nhớ12-BIT, 1 US DAC, PARALLEL OUT, PGRMABLE SETTLING TIME/PWR CONSUMP., PWRDN, SYNC/ASYNC UPDATE, 8 CH.
TLV5613IPWRBộ nhớ12-BIT, 1 US DAC, PARALLEL OUT, PGRMABLE SETTLING TIME/PWR CONSUMP., PWRDN, SYNC/ASYNC UPDATE, 8 CH.
MT28F322P3FJ-70BBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F642D20FN-804TETBộ nhớ2Meg x 16; 40MHz async/page/burst flash memory
MT28F642D20FN-705BETBộ nhớ2Meg x 16; 50MHz async/page/burst flash memory
TLV5613CPWRBộ nhớ12-BIT, 1 US DAC, PARALLEL OUT, PGRMABLE SETTLING TIME/PWR CONSUMP., PWRDN, SYNC/ASYNC UPDATE, 8 CH.
MT28F322P3FJ-70TBộ nhớ2Meg x 16 async/page/burst flash memory
MT28F642D20FN-805BETBộ nhớ2Meg x 16; 50MHz async/page/burst flash memory