Linh kiện điện tử mục của DDR SDRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
EDS2504ACTABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504ACTA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504APTABộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75LBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504APTA-75TIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ALBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2504APTA-7ATIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2504APTA-TIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508ACTABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508ACTA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APSABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APSA-75LBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APSA-7ALBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75LBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTA-75TIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ALBộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2508APTA-7ATIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2508APTA-TIBộ nhớ256M bits SDRAM (Wide Temperature Range)
EDS2516ACTABộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-75Bộ nhớ256M bits SDRAM
EDS2516ACTA-7ABộ nhớ256M bits SDRAM