Linh kiện điện tử mục của DDR2 SDRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TPS51116Bộ nhớCOMPLETE DDR2 MEMORY POWER SOLUTION SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER, BUFFERED REFERENCE
TPS51116PWPBộ nhớCOMPLETE DDR2 MEMORY POWER SOLUTION SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER, BUFFERED REFERENCE
K4T51043QBộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51043QB-GCCCBộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51043QB-GCD5Bộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51043QB-ZCCCBộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51043QB-ZCD5Bộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51083QB-GCCCBộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51083QB-GCD5Bộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51083QB-ZCCCBộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T51083QB-ZCD5Bộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
HYB18T256400ACBộ nhớDDR2 Registered DIMM Modules
HYB18T256400AFBộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AF-3Bộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AF-37Bộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AF-3SBộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AF-5Bộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AFL-3Bộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AFL-37Bộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AFL-3SBộ nhớDDR2 SDRAM
HYB18T256400AFL-5Bộ nhớDDR2 SDRAM
K4T51163QB-ZCD5Bộ nhớ512Mb B-die DDR2 SDRAM
K4T56083QFBộ nhớ256Mb F-die DDR2 SDRAM
K4T56083QF-GCD5Bộ nhớ256Mb F-die DDR2 SDRAM
K4T56083QF-GCE6Bộ nhớ256Mb F-die DDR2 SDRAM
K4T56083QF-ZCD5Bộ nhớ256Mb F-die DDR2 SDRAM
ISL6532ABộ nhớ3-in-1 ACPI Regulator/Controller Dual Channel DDR2 Memory Systems
K4T1G044QABộ nhớA-die DDR2 SDRAM Specification
HYS72T128020HP-3S-ABộ nhớ240-Pin Registered DDR2 SDRAM Modules
HYS72T128020HR-3.7-BBộ nhớ240-Pin Registered DDR2 SDRAM Modules