Linh kiện điện tử mục của Ferroelectric RAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GN01081BBộ nhớGaAs with built-in ferroelectric
GN01094BBộ nhớGaAs (with built-in ferroelectric)
GN01096BBộ nhớGaAs IC(with built-in ferroelectric)
MB85R256PFTNBộ nhớMemory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
MB85R256PFBộ nhớMemory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
FM24C512Bộ nhớ512Kbit Ferroelectric Nonvolatile
GN01100BBộ nhớGaAs (with built-in ferroelectric)
BR24CF16FBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200DCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150SCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150PCBộ nhớNVRAM (Ferroelectric Based)