Linh kiện điện tử mục của Không có RAM quay vòng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KM736V849Bộ nhớ256Kx36-Bit No Turnaround SRAM(256Kx36浣嶆暟鎹?祦鏃犺繑鍥為潤鎬?RAM)
KM736V847Bộ nhớ256Kx36-Bit Flow Through No Turnaround SRAM(256Kx36浣嶆暟鎹?祦鏃犺繑鍥為潤鎬?RAM)
KM718V949Bộ nhớ512Kx18-Bit No Turnaround SRAM(512Kx18浣嶆暟鎹?祦鏃犺繑鍥為潤鎬?RAM)
KM718V947Bộ nhớ512Kx18-Bit Flow Through No Turnaround SRAM(512Kx18浣嶆暟鎹?祦鏃犺繑鍥為潤鎬?RAM)