Linh kiện điện tử mục của Non-Volatile RAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BU9831Bộ nhớNon-volatile electronic potentiometer
BU9831FBộ nhớNon-volatile electronic potentiometer
MAX792Bộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792CPEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792CSEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792EJEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792EPEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792ESEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792MJEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820CPEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820CSEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820EJEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820EPEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820ESEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820MJEBộ nhớMicroprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
S24H30Bộ nhớ8-word 8-bit serial VOLATILE
CXK1012Bộ nhớ1024-BIT (128WORD NON-VOLATILE MEMORY
CXK1012PBộ nhớ1024-BIT (128WORD NON-VOLATILE MEMORY
FM3560M20Bộ nhớMultiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
FM3560MT20Bộ nhớMultiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
MBM2212-20Bộ nhớ1024 VOLATILE RANDOM ACCESS MEMORY
MBM2212-25Bộ nhớ1024 VOLATILE RANDOM ACCESS MEMORY
S-22H10Bộ nhớPARALLEL NON-VOLATILE
S12FTS128KV1Bộ nhớ128k byte Flash (Non-Volatile) Memory
S12FTS128KVDBộ nhớ128k byte Flash (Non-Volatile) Memory
CXK1024PBộ nhớMNOS 8)-BIT NON-VOLATILE MEMORY
FM3540CM14Bộ nhớMultiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
FM3540CMT14Bộ nhớMultiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
ISL90462Bộ nhớSingle Volatile 32-tap Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)
ISL90461Bộ nhớSingle Volatile 32-Tap Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)