Linh kiện điện tử mục của RDRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MD5764802Bộ nhớ18Mb 64Mb Concurrent RDRAM
KM416RD8ACBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16ACBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16ADBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16CBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM418RD16DBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869Bộ nhớ288Mbit RDRAM 512K Dependent Banks Direct RDRAMTM
HYR1612820Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-845Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-840Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-745Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183240G-653Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
HYR183220G-840Bộ nhớDirect RDRAM RIMM Modules (with Mbit RDRAMs)
MB814953Bộ nhớMBit RDRAM
K4R881869MBộ nhớ288Mbit RDRAM 512K Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869DBộ nhớ256/288Mbit RDRAM(D-die)
K4R271669FBộ nhớ128Mbit RDRAM(F-die)
MSM5764802Bộ nhớ(MSM5718C50 MSM5764802) 18Mb 64Mb Concurrent RDRAM
KM416RD16ACBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16ADBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16CBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD16DBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2ACBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2ADBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2CBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD2DBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32ACBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32ADBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32CBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD32DBộ nhớ128/144Mbit RDRAM 256K 16/18 Dependent Banks Direct RDRAMTM