Linh kiện điện tử mục của RLDRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MT49H8M32Bộ nhớREDUCED LATENCY DRAM RLDRAM
MT49H8M32FMBộ nhớREDUCED LATENCY DRAM RLDRAM
MT49H8M36Bộ nhớ288Mb: 2.5V VEXT, 1.8V HSTL, RLDRAM
MT49H16M18CBộ nhớ288Mb REDUCED LATENCY(RLDRAM
MT49H16M18CFM-XXBộ nhớ288Mb REDUCED LATENCY(RLDRAM
MT49H32M9CBộ nhớ288Mb REDUCED LATENCY(RLDRAM
MT49H32M9CFM-XXBộ nhớ288Mb REDUCED LATENCY(RLDRAM
MT49H16M16Bộ nhớREDUCED LATENCY DRAM RLDRAM
MT49H16M16FMBộ nhớREDUCED LATENCY DRAM RLDRAM