Linh kiện điện tử mục của SO DIMM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ICS9179-12Bộ nhớDIMM Buffer
ICS9179M-12Bộ nhớDIMM Buffer
W83194BR-39BBộ nhớSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W83194BR-KTBộ nhớSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W83194BR-KXBộ nhớSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W40S01Bộ nhớSDRAM Buffer DIMM
W40S01-04Bộ nhớSDRAM Buffer DIMM
W40S11Bộ nhớSDRAM Buffer DIMM (Mobile)
W40S11-02Bộ nhớSDRAM Buffer DIMM (Mobile)
W48S87Bộ nhớSpread Spectrum DIMM Desktop Clock
W48S87-04Bộ nhớSpread Spectrum DIMM Desktop Clock
V4374128C24VBộ nhớ168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-10PCBộ nhớ168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-75Bộ nhớ168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-75PCBộ nhớ168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
HB56SW3272ESKBộ nhớ256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
HB56SW3272ESK-5Bộ nhớ256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
HB56SW3272ESK-6Bộ nhớ256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
ICS93712Bộ nhớDIMM Fanout Buffer
ICS93712YF-PPP-TBộ nhớDIMM Fanout Buffer
ICS93712YF-TBộ nhớDIMM Fanout Buffer
M34C02Bộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02BNBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02DWBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LBN6TBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LDW6TBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LMN6TBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02MNBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-WBN6TBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-WDW6TBộ nhớKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect