Linh kiện điện tử mục của Thông minh Thẻ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VN330SPBộ nhớQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
VN330SP13TRBộ nhớQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
BTS117Bộ nhớSmart Lowside Power Switch (Logic Level Input Input Protection Thermal Shutdown Overload protection)
BTS118DBộ nhớSmart Lowside Power Switch
TLE5216Bộ nhớSmart Quad Channel Low-Side Switch
TLE5216GBộ nhớSmart Quad Channel Low-Side Switch
24FC32Bộ nhớ5.0V Smart Serial EEPROM
24FC32-IPBộ nhớ5.0V Smart Serial EEPROM
24FC32-ISMBộ nhớ5.0V Smart Serial EEPROM
24FC32-PBộ nhớ5.0V Smart Serial EEPROM
24FC32-SMBộ nhớ5.0V Smart Serial EEPROM
TLE6220Bộ nhớSmart Quad Low-Side Switch
TLE6220GPBộ nhớSmart Quad Low-Side Switch
TE28F016B3B120Bộ nhớSMART ADVANCED BOOT BLOCK BYTE-WIDE
TE28F016B3B150Bộ nhớSMART ADVANCED BOOT BLOCK BYTE-WIDE
TE28F016B3T150Bộ nhớSMART ADVANCED BOOT BLOCK BYTE-WIDE
TE28F016S5-110Bộ nhớBYTE-WIDE SMART FlashFile MEMORY FAMILY MBIT
MAX181Bộ nhớNetwork Interface Card Smart Regulator
MAX1810Bộ nhớNetwork Interface Card Smart Regulator
MAX1810ESABộ nhớNetwork Interface Card Smart Regulator
MAX1840Bộ nhớLow-Voltage SIM/Smart Card Level Translators
MAX1840EUBBộ nhớLow-Voltage SIM/Smart Card Level Translators
MAX1841EUBBộ nhớLow-Voltage SIM/Smart Card Level Translators
MIC94060Bộ nhớ100m SC-70-6 Smart Load Switch
MIC94060BC6Bộ nhớ100m SC-70-6 Smart Load Switch
MIC94061BC6Bộ nhớ100m SC-70-6 Smart Load Switch
Z80181Bộ nhớSMART ACCESS CONTROLLER
Z8018110FECBộ nhớSMART ACCESS CONTROLLER
Z80195Bộ nhớSMART PERIPHERAL CONTROLLERS
Z8019520FSCBộ nhớSMART PERIPHERAL CONTROLLERS