Linh kiện điện tử mục của Áp điện Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TPU207Cảm biếnPIEZOELECTRIC INVERTER MODULE
TPU207N-1001Cảm biếnPIEZOELECTRIC INVERTER MODULE
FAR-C4CN-11059-K02-RCảm biếnPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-K10-RCảm biếnPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-K20-RCảm biếnPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-L02-RCảm biếnPiezoelectric Resonator 23.9
FAR-C4CN-11059-M22-RCảm biếnPiezoelectric Resonator 23.9
UCC3975Cảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3975PWCảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3976Cảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3976PWCảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3977Cảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC3977PWCảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
LM4960Cảm biếnPiezoelectric Speaker Driver
LM4960SQCảm biếnPiezoelectric Speaker Driver
FAR-F6CE-2G4840-L2WCCảm biếnPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-UCảm biếnPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-VCảm biếnPiezoelectric (1000 2500
FAR-F6CE-2G4840-L2WC-WCảm biếnPiezoelectric 1700
UCC2976Cảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
UCC2976PWCảm biếnMULTI TOPOLOGY PIEZOELECTRIC TRANSFORMER CONTROLLER
FAR-C3CN-0Cảm biếnPiezoelectric Resonator
FAR-F5CE-915M00-D238Cảm biếnPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-915M00-D238-UCảm biếnPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-915M00-D238-VCảm biếnPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-915M00-D238-WCảm biếnPiezoelectric 1000
FAR-F5CECảm biếnPiezoelectric 1700
FAR-F5CE-820M00-D231Cảm biếnPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-820M00-D231-UCảm biếnPiezoelectric 1000
FAR-F5CE-820M00-D231-VCảm biếnPiezoelectric 1000