Linh kiện điện tử mục của Góc cạnh

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADIS16120Cảm biếnNoise Angular Rate Sensor
AS5020Cảm biến6-BIT MAGNETIC ANGULAR POSITION ENCODER WITH SERIAL INTERFACE
AS5020TCảm biến6-BIT MAGNETIC ANGULAR POSITION ENCODER WITH SERIAL INTERFACE
ADXRS401ABGCảm biếnLow-Cost Integrated Angular Rate Gyroscope
ADXRS150ABGCảm biếnAngular Rate Sensor ADXRS150
ENV-05DB-S2Cảm biếnHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
ENV05DB-S2Cảm biếnHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
ADIS16080Cảm biếnNoise Angular Rate Sensor
MLX90609Cảm biếnAngular Rate Sensor (Standard version)
MLX90609EEA-N2Cảm biếnAngular Rate Sensor (Standard version)
MLX90609EEA-R2Cảm biếnAngular Rate Sensor (Standard version)
TLE5010Cảm biếnBased Angular Sensor
ADIS16130AMLZCảm biếnDigital Output, High-Precision Angular Rate Sensor
MLX90609EEA-E2Cảm biếnAngular Rate Sensor (Standard version)
ADIS16130Cảm biếnDigital Output, High-Precision Angular Rate Sensor
SDG1000Cảm biếnMEMS Angular Rate Sensor
AEAT-6010Cảm biếnAngular Detection Device
AEAT-6012Cảm biếnAngular Detection Device
ADIS16135Cảm biếnPrecision Angular Rate Sensor
ADIS16135PCBZCảm biếnPrecision Angular Rate Sensor
ADIS16135BMLZCảm biếnPrecision Angular Rate Sensor
ADIS16120PCBCảm biếnNoise, Angular Rate Sensor
ADIS16120AMLCảm biếnNoise, Angular Rate Sensor
LIS1R02Cảm biếnANGULAR ACCELEROMETER
MTD3010PNCảm biếnNarrow Angular Response
ADIS16120/PCBCảm biếnLow Noise, Angular Rate Sensor
HMC1501Cảm biếnLinear / Angular / Rotary Displacement Sensors
HMC1512Cảm biếnLinear / Angular / Rotary Displacement Sensors