Linh kiện điện tử mục của Gia tốc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADXL202Cảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL202AQCCảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL202JQCCảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL250Cảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
ADXL250AQCCảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
ADXL250JQCCảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
ADXL210Cảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL210AQCCảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL210JQCCảm biếnCost g/ -10 Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output
ADXL150Cảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
ADXL150AQCCảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
ADXL150JQCCảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers
AD22286-R2Cảm biếnDual-Axis, High-g, MEMS Accelerometers
AD22279-A-R2Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22280-R2Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22281Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22281-R2Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22282-ACảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22282-A-R2Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22280Cảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22283-BCảm biếnSINGLE-AXIS, HIGH-G, IMEMS ACCELEROMETERS
AD22286Cảm biếnDUAL-AXIS, HIGH-G, MEMS ACCELEROMETERS
AD22279-ACảm biếnSingle-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
AD22284-ACảm biếnDual-Axis, High-g, MEMS Accelerometers
ADXL278Cảm biếnDual-Axis High-g MEMS Accelerometers
AD22283-B-R2Cảm biếnSingle-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
753-00001-23Cảm biếnTEST BOARD ACCELEROMETERS
KD29Cảm biếnSto?Beschleunigungsaufnehmer Shock Accelerometers
TB1010Cảm biếnTEST BOARD ACCELEROMETERS
ADX150Cảm biếnNoise, Power, Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers