Linh kiện điện tử mục của Pyroelectric hồng ngoại cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
RE200BCảm biếnPyroelectric Passive Infrared Sensor
LHI978Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSOR
IRAE500Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRAE410Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410QW1Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410S1Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410ST1Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E420Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420QW1Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420S1Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420SW1Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E500Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500ST0Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500SZ0Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE700Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700ST0Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E710ST0Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E800ST0Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE900Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900ST1Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E910ST1Cảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E940Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRA-EXXXCảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
CSL-372Cảm biếnSPECIFICATION PYROELECTRIC PASSIVE INFRARED SENSOR
IRA-E940ST1Cảm biếnPyroelectric Infrared Sensors
IRAEXXXCảm biếnPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
PYQ2898Cảm biếndigital pyroelectric infrared detectors