Linh kiện điện tử mục của Quay Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
212X0112N220FACảm biếnRotary Switch
212X0112N220FBCảm biếnRotary Switch
212X0112N220FNCảm biếnRotary Switch
212X0112N220KACảm biếnRotary Switch
212X0112N220KBCảm biếnRotary Switch
MA00L1NCGDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA00L1NCGFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA00L1NCQDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA00L1NCQFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA00L1NZGDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA00L1NZGFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NCGDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NCGFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NCQDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NCQFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NZGDCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
MA04L1NZGFCảm biếnHalf-inch Rotary Switches
W1016-1-103Cảm biếnRound Rotary Potentiometer
W1016-1-105Cảm biếnRound Rotary Potentiometer
W1016-2-102Cảm biếnRound Rotary Potentiometer
W1016-3-105Cảm biếnRound Rotary Potentiometer
A10415RNZQCảm biếnPole Rotary Switches
EM140A-C24-L016SCảm biếnRotary Optical Encoder w/Switch
EM140A-E24-L008SCảm biếnRotary Optical Encoder w/Switch
P270-DS11R10KCảm biến27mm Rotary Potentiometer Long Life Million cycles Conductive Plastic Element Heavy Duty Applications Sealed Unit Available RoHS Compliant
P270-SS11R10KCảm biến27mm Rotary Potentiometer Long Life Million cycles Conductive Plastic Element Heavy Duty Applications Sealed Unit Available RoHS Compliant
P270-SS11R100KCảm biến27mm Rotary Potentiometer Long Life Million cycles Conductive Plastic Element Heavy Duty Applications Sealed Unit Available RoHS Compliant
SRM-1011STCảm biếnRotary Switches
SRE-1211STCảm biếnRotary Encoder Switches
A10015RSZQCảm biếnPole Rotary Switches