Linh kiện điện tử mục của Siêu âm Cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM1812Cảm biếnULTRASONIC TRANSCEIVER
MA40S4Cảm biếnULTRASONIC SENSORS MA40 SERIES
MA40S4RCảm biếnULTRASONIC SENSORS MA40 SERIES
MA40S4SCảm biếnULTRASONIC SENSORS MA40 SERIES
TR40-16Cảm biếnUltrasonic Transducer
SUD-40165CB00Cảm biếnUltrasonic Sensor
DS-30ACảm biếnRELIABLE ULTRASONIC TECHNOLOGY DOOR GATE CONTROL SENSOR
PW0268Cảm biếnUltrasonic Sonar Ranging
MAXQ7667Cảm biến16-Bit, RISC, Microcontroller-Based, Ultrasonic Distance-Measuring System
MAXQ7667AACMVCảm biến16-Bit, RISC, Microcontroller-Based, Ultrasonic Distance-Measuring System
SPM0204UD5Cảm biếnULTRASONIC ACOUSTIC SENSOR
235AC130Cảm biếnUltrasonic Sonar Ranging
400EP18ACảm biếnUltrasonic Sonar Ranging
400STR12BCảm biếnUltrasonic Ceramic Transducers
400STR120Cảm biếnUltrasonic Ceramic Transducers
AD8-0000-E10Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0000-E10Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E01Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E01Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E02Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E02Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E03Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E04Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E04Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E06Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E06Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E08Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E08Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD8-0001-E10Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors
AD9-0001-E10Cảm biếnUltrasonic bubble air-in-line sensors