Linh kiện điện tử mục của Tốc độ cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2SA1859Cảm biếnSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
2SA1859ACảm biếnSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
2SA1964Cảm biếnaudio amplifier output stages/TV velocity modulation (-160V, -1.5A)
2SC4883Cảm biếnSilicon Epitaxial Planar Transistor(Audio Output Driver Velocity-modulation)
ENV-05DB-S2Cảm biếnHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
ENV05DB-S2Cảm biếnHigh Precision Angular Velocity Sensor Utilizing
VT6120Cảm biếnVelocity Gigabit Ethernet Controllers
SAF1005Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1006Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1007Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1008Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1025Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1026Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1027Cảm biếnSeries Velocity Switch
SAF1028Cảm biếnSeries Velocity Switch
VT6122Cảm biếnVelocity Gigabit Ethernet Controllers
407114Cảm biếnCFM Thermo Anemometer Air Velocity, Air Flow, and Temperature
560.425Cảm biếnMETER AIR VELOCITY T锛嘢COPIC PROBE